Op zoek naar een brandverzekering als verhuurder? Check je prijs via Sure en krijg binnen enkele ogenblikken een gratis offerte.

Is een brandverzekering verplicht als verhuurder?

Ja, sinds 1 januari 2019 is een brandverzekering verplicht voor verhuurders in Vlaanderen en Wallonië. Die brandverzekering moet minstens schade door brand en water dekken.

Een brandverzekering komt tussen in de herstellingskosten aan je gebouw, na er bijvoorbeeld een brand is uitgebroken. Zo loop je nooit het risico dat je gebouw niet meer te verhuren valt.

Wat dekt de Sure Home Insurance? 

Als verhuurder moet je minstens verzekerd zijn tegen brandschade en waterschade. Je kan kiezen om aanvullende waarborgen zoals dekkingen tegen vandalisme en diefstal af te sluiten, maar die zijn niet verplicht.

 • Brand
 • Ontploffing of implosie
 • Blikseminslag
 • Val, botsing, of aanraking door (lucht)voertuigen, kranen, dieren, bomen, …
 • Breken of barsten van sanitair of hydraulische installaties
 • Schade veroorzaakt door de hulpdiensten
 • Inwerking van elektriciteit
 • Schade door storm, hagel, sneeuw of ijs
 • Waterinfiltratie via dak of buitengevels
 • Lek in de gasleiding
 • Natuurrampen
 • Verdwijning van je kind
 • Aanslagen en arbeidsconflicten

Je kan dan nog kiezen uit aanvullende waarborgen

 • Diefstal.
 • Vandalisme.

Hoeveel is de prijs voor mijn brandverzekering als verhuurder?

Om een beter idee te krijgen wat je zo al betaalt, hebben we hier enkele factoren opgesomd die je premie beïnvloeden. De uiteindelijk prijsberekening is aan de discretie van de verzekeraar.

 • De grootte.  Een groter appartement of huis kan meer schade oplopen. De herstellingskosten liggen dan hoger en je verzekering zal voor grotere bedragen tussenkomen.
 • Leeftijd van het gebouw. Hoe oud je het huurgebouw is, speelt ook een rol. Oude gebouwen lopen meer risico dan nieuwbouw
 • Materiaal. Als je huurwoning uit materiaal bestaat dat sneller ontbrandt, zoals hout, ligt de prijs hoger.
 • Adres. Ook de ligging kan je premie mee bepalen. Gebieden die vaker last hebben van overstroming of andere natuurkrachten, betalen iets meer voor hun premie.
 • Afstand van verhaal. Als je de waarborg afstand van verhaal in je verzekering wilt opnemen, ligt je premie iets hoger. Je kan de kosten van die premie meerekenen in de huurprijs van de huurder. 

Nut van een brandverzekering voor verhuurders

Als verhuurder verzeker je beste de nieuwwaarde van het gebouw, niet de werkelijke waarde.

De werkelijke waarde is wat het gebouw op dit moment waard is. Dat ligt vaak lager dan de nieuwwaarde, omdat de regels rond isolatie en woningen steeds strenger worden. Met andere woorden, kan je voor hetzelfde geld niet hetzelfde gebouw zetten dan 10 jaar geleden.

Herstellingskosten kunnen dus soms ook hoger oplopen dan de werkelijke waarde van het gebouw.

De huurder kan niet altijd aansprakelijk gesteld worden voor schade. De huurder betaalt alleen als de schade rechtstreeks een gevolg van zijn of haar acties zijn. Maar dat is zeker niet altijd het geval en dan betaal jij als verhuurder de kosten.

Enkele voorbeelden die jij als verhuurder nog betaalt:

 • Stormschade. Storm, omvallende bomen, overstromen of andere natuurkrachten kunnen het gebouw ernstig beschadigen. Als verhuurder sta jij in voor deze herstellingskosten.
 • Kortsluiting. Als de elektriciteitskast of het -netwerk een brand veroorzaakt in het gebouw, dan ben jij als verhuurder verantwoordelijk.
 • Leegstand. Het is niet altijd zo dat als een huurder wegtrekt, je meteen een nieuwe huurder vind. De woning kan dus even leeg staan, dat heet dan ook tijdelijke leegstand. Op dat moment kan er ook schade aan het gebouw komen en is er geen huurder die aansprakelijk is. Ook kosten voor de verhuurder dus.
 • Vandalisme. Wanneer je een appartement verhuurd, zal er meestal vanwege de syndicus een verzekering worden aangegaan voor het hele gebouw. Het is dan belangrijk om je eigen verzekering te laten afstemmen op de verzekering voor het hele gebouw.

Afstand van verhaal

Schade verhalen betekent iemand aansprakelijk stellen. Je stelt dus iemand verantwoordelijk voor de schade. Die persoon zal dan ook de kosten voor herstellingen moeten betalen.

Afstand van verhaal betekent dat jij als verhuurder je huurder mee indekt. Je laat je verzekeraar weten dat als de huurder schade aanbrengt, je hier geen “verhaal” of schadeclaim van wilt maken.

Het is het niet altijd even gemakkelijk om te bewijzen dat de schade rechtstreeks het gevolg is van de huurder. De brandverzekering van de huurder kan zich ook tegen jou keren en jou aansprakelijk proberen te stellen. Dan krijg je helemaal geen vergoeding voor de schade. Je kan dat probleem vermijden door afstand van verhaal mee te nemen in je brandverzekering.

Een ander voordeel is dat je de premie voor deze waarborg mee kan doorrekenen in de huur.

Let erop dat afstand van verhaal alleen gaat over schade in de woning van de huurder. Wordt door een brand de muren van de buren beschadigt, kan je geen beroep doen op afstand van verhaal. De huurder is daarom verplicht om ook een brandverzekering af te sluiten.

Wat met vandalisme?

Een verzekering vandalisme is niet verplicht.

Wel kan het nuttig zijn om kosten te dekken. Je huurder betaalt alleen als deze rechtstreeks de oorzaak was van de schade, niet voor vandalisme door anderen. Jij draait dus op voor de kosten.  Een bal door het raam, graffiti op de muur, dat zijn allemaal kosten voor jou. Een verzekering die deze kosten mee indekt, is dus zeker nuttig.

Wat te doen bij schade?

Sure is 24/7 bereikbaar voor je schademelding. We verwijzen hiervoor, indien van toepassing, naar je verzekeringstussenpersoon, waarvan u de contactgegevens kan terugvinden op de polis. Daarnaast kan je ook bellen op het nummer +32 2 407 78 10. Je kan ook mailen naar myclaim@nn.be

Bij een schadegeval moet je alle maatregelen nemen die nodig zijn om de omvang van de schade te beperken (bijvoorbeeld het plaatsen van een dekzeil over het beschadigde dak om verdere waterinfiltraties te voorkomen). Doe je dit niet en verergert daardoor de schade, dan kunnen wij de schadevergoeding beperken. Je mag geen wijzigingen aan het beschadigde goed aanbrengen die het onmogelijk of moeilijker maken om de oorzaken van het schadegeval te bepalen of de schade te ramen. Pleeg steeds overleg met ons. Wij kunnen je bij een schade helpen. De aangifte van een schade je moet elk schadegeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 8 dagen – te rekenen vanaf het ogenblik waarop je er kennis van hebt – bij ons aangeven. De volgende schadegevallen moet je binnen de 24 uur – te rekenen vanaf het ogenblik waarop je er kennis van hebt – bij ons aangeven:

 1. Een schadegeval met dieren.
 2. Schade aan voedingswaren in een diepvriezer of koelkast. Doe je dit niet en verergert daardoor de schade, dan kunnen wij de schadevergoeding beperken. Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor je schademelding. Bel ons op het nummer +32 2 407 78 10. Je kunt eveneens mailen naar myclaim@nn.be

Na aangifte dient je onze instructies op te volgen. Indien u ons een offerte of een becijferde schadeclaim bezorgt, dan zullen wij bij een verzekerde schade ofwel ons akkoord tot herstelling geven ofwel een expert aanstellen.

Telefoon +32 2 407 78 10.

Mail: myclaim@nn.be

Documenten